พระเครื่องและวัตถุมงคลยุคพระครูสิทธิสังวร คณะ๕ วัดราชสิทธาราม

 

หลวงพ่อวีระ วัตถุมงคลประจำคณะ ๕ วัดราชสิทธาราม หลวงพ่อวีระ (พระครูสิทธิสังวร) รุ่นนิยมกรรมฐาน