พระเครื่องและวัตถุมงคลยุคพระครูสิทธิสังวร คณะ๕ วัดราชสิทธาราม

พระพุทธมัชฌิมามุนี ๕ นิ้ว แบบรัตนะ กระไหล่ทอง พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
พระพุทธมัชฌิมามุนี ๕ นิ้ว แบบรัตนะ กระไหล่ทอง พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี ๕ นิ้ว แบบรัตนะ กระไหล่ทอง พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี ๕-๙ นิ้ว แบบรัตนะ พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
 • พระอุปคุตเถร ๕ นิ้ว หน้ามนุษย์ ปางเข้าสมาบัติ
 • พระสังกัจจาย ๕ นิ้ว แบบทวารัตนะ
 • ผ้ายันต์ปราสาทไก่เถื่อน เมตตา ค้าขาย ป้องกันภัย
 • ผ้ายันต์ปู่ปัญจะโภคทรัพย์ มหาลาภ ค้าขาย
 • ผ้ายันต์มหาปราสาทไก่เถื่อน สุกิตติมา
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี 5 นิ้ว รุ่น1ชุบทอง ด้านหน้า
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี 5 นิ้ว รุ่น 1 ชุบทองด้านหลัง
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี 5 นิ้ว รุ่น 1ด้านหน้า
 • พระพุทธมัชฌิมามุนี 5 นิ้ว รุ่น 1ด้านหลัง
 • ปู่ฤาษีปัญจะโภคทรัพย์ 5 นิ้ว ด้านหน้า
 • ปู่ฤาษีปัญจะโภคทรัพย์ 5 นิ้ว ด้านหลัง
 • ปู่ชีวก 5 นิ้ว ด้านหน้า
 • ปู่ชีวก 5 นิ้ว ด้านหลัง
 • หลวงปู่ชุ่ม 5 นิ้ว ด้านหน้า
 • หลวงปู่ชุ่ม 5 นิ้ว ด้านหลัง
 • หลวงปู่สุก 5 นิ้ว ปิดทองด้านหน้า
 • หลวงปู่สุก 5นิ้ว ปิดทองด้านหลัง
 • น้ำเต้าแดงกันไฟ กันคุณไสย ตำรับ พระสังวรานุวงศ(ชุ่ม) ย้อนยุค
 • น้ำเต้าทอง เมตตา ค้าขาย ตำรับ พระสังวรานุวงศ(ชุ่ม) ย้อนยุค
 • น้ำเต้าไม้มงคล ตำรับ พระสังวรานุวงศ(ชุ่ม) ย้อนยุค
 • น้ำเต้าเนื้อฝาบาตร ตำรับ พระสังวรานุวงศ(ชุ่ม) ย้อนยุค
 • น้ำเต้าผง ตำรับ พระสังวรานุวงศ(ชุ่ม) ย้อนยุค
 • ล๊อกเก๊ดปู่สุก ไก่เถื่อน ด้านหน้า
 • ล๊อกเก๊ดปู่สุก ไก่เถื่อน ด้านหลัง
 • พระอรหัง เนื้อแดง ด้านหน้า
 • พระอรหัง เนื้อแดง ด้านหลัง
 • พระอรหัง เนื้ออิฐ ด้านหน้า
 • พระอรหัง เนื้ออิฐ ด้านหลัง
 • พระอรหัง เนื้อก้านมลิ ด้านหน้า
 • พระอรหัง เนื้อก้านมลิ ด้านหลัง
 • พระอรหัง เนื้องาช้าง ด้านหน้า
 • พระอรหัง เนื้องาช้าง ด้านหลัง
 • พระอรหัง เนื้อขาว ด้านหน้า
 • พระอรหัง เนื้อขาว ด้านหลัง
 • พระผงปัญจะโภคทรัพย์ ด้านหน้า
 • พระผงปัญจะโภคทรัพย์ ด้านหลัง
 • ตระกรุดปราสาทไก่เถื่อน เมตตา มหาลาภ ค้าขาย
 • สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน 1 นิ้วด้านหน้า
 • สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน 1 นิ้วด้านหลัง
 • พระราหุล ครึ่งนิ้ว ลอยองค์ ด้านหน้า
 • พระราหุล ครึ่งนิ้ว ลอยองค์ ด้านหลัง
 • ไก่เถื่อนเมตตามหาลาภ ค้าขาย
 • โค๊ดไก่เถื่อนเมตตามหาลาภ
 • ไก่เถื่อนเมตตามหาลาภ
 • ไก่เถื่อนเมตตามหาลาภ มีโค๊ดด้านล่าง
 • พิมพ์ปิดตาสังวรา เนื้อฝาบาตร ย้อนยุค ด้านหน้า
 • พิมพ์ปิดตาสังวรา เนื้อฝาบาตร ย้อนยุค ด้านหลัง
 • เหรียญห้าเหลี่ยมสังวรา เนื้อฝาบาตร ย้อนยุค
 • เหรียญห้าเหลี่ยม สังวราฯเนื้อฝาบาตร ด้านหลัง
 • เหรียญพิมพ์เล็บมือ พิมพ์สังวรา ด้านหน้า
 • เหรียญพิมพ์เล็บมือ พิมพ์สังวรา ด้านหลัง
 • เหรียญพระอุปคุต ด้านหน้า
 • เหรียญพระอุปคุต ด้านหลัง
 • เหรียญหลวงพ่อวีระ รุ่นแซยิด60ปี ด้านหน้า
 • เหรียญหลวงพ่อวีระ รุ่นแซยิด60ปี ด้านหลัง
 • เหรียญสมเด็จสุก ไก่เถื่อน ด้านหน้า
 • เหรียญปู่โต ด้านหลัง
 • เหรียญพระพุทธมัชฌิมามุนี รุ่นแรก ด้านหน้า
 • หลวงพ่อวีระ (พระครูสิทธิสังวร) ด้านหลัง

หลวงพ่อวีระ

วัตถุมงคลประจำคณะ ๕ วัดราชสิทธาราม หลวงพ่อวีระ (พระครูสิทธิสังวร) รุ่นนิยมกรรมฐาน