ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

 

  

 (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

 

Weera Sukmetup

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

 

รูปภาพ 

บทสวดขึ้นกรรมฐานและอาราธนากรรมฐาน

      เตรียมดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ใส่ในถาดเดียวกันเรียกว่าขันธ์ ๕ นำมาสวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน

                                                                        


   

   กำหนดการทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน)

      ทำบุญอายุวัฒน์มงคล พระครูสิทธิสังวร อธิษฐานจิตปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์ 

 

    กำหนดการอธิษฐานจิตฤาษีปัญจโภคทรัพย์

    ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม  (แจกเหรียญ ปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์)

ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
                                     หมายกำหนดการ
เวลา ๐๙.๑๙ น.ทำพิธีบวงสรวง พระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน และบูรพาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.ขึ้นกรรมฐานใหญ่  ที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประธานจุดเทียนชัย พระสงฆ์จตุวรรคสวดพุทธาภิเษก พระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต  


                                               คณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน