ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

 

Weera Sukmetup

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

บททำวัตรกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม

คำบูชาพระรัตนไตร

   กำหนดการทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน) 
 
    กำหนดการทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

หมายกำหนดการ
เวลา ๐๙.๑๙ ทำพิธีบวงสรวง พระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน และบูรพาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑o รูปเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ พระสงฆ์ สามเณร ชี ประมาณ ๑o๘ รูป ฉันเพล
เวลา ๑๓.๓๐ จัดขึ้นพระกรรมฐานใหญ่ประจำปี ที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม


พระครูสิทธิสังวร(วีระ) และศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน