ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

 

Weera Sukmetup

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

 

กำหนดการหล่อหมอชีวกโกมารภัทย์

ที่โรงหล่อพระช่างผา ตำบลศาลายา ซอยหมู่บ้านเคหะการเกษตร

                                                                       

 

พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) พระรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)

พิพิธภัณฑ์คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซ.อิสระภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

 ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้ทันกิเลส  ขยันขันแข็ง เสมอต้นเสมอปลาย ช่วยกันผดุงรักษา

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ที่ได้เคยสังคายนาร้อยกรองไว้ ในสมัย

รัชกาลที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2364 

 

        หมอชีวกโกมารภัจน์

 

เชิญร่วมสร้างปู่ชีวกโกมารภัจน์ 29 นิ้ว และ 5 นิ้ว หน้าตามแบบที่วาดจากสมาธิ เชิญบริจาคที่ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีเลขที่ 067-2-83847-9 ในนามพระวีระ
  คณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน