ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

 

  

 (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

 

Weera Sukmetup

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

 

 

บทสวดขึ้นกรรมฐานและอาราธนากรรมฐาน

      เตรียมดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ใส่ในถาดเดียวกันเรียกว่าขันธ์ ๕ นำมาสวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน

                                                                        

                                  

 

พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) พระรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)

พิพิธภัณฑ์คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซ.อิสระภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

 ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้ทันกิเลส  ขยันขันแข็ง เสมอต้นเสมอปลาย ช่วยกันผดุงรักษา

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ที่ได้เคยสังคายนาร้อยกรองไว้ ในสมัย

รัชกาลที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2364 

 

        หมอชีวกโกมารภัจน์

 

เชิญร่วมสร้างปู่ชีวกโกมารภัจน์ 29 นิ้ว และ 5 นิ้ว หน้าตามแบบที่วาดจากสมาธิ เชิญบริจาคที่ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีเลขที่ 067-2-83847-9 ในนามพระวีระ
ลักษณะปู่ชีวกฯ 1. คิ้ว เครา ขาวยาวส่วนปลาย ไม่มีหนวด ไม่มีเคราที่คาง 2.ด้านข้างมีผมขาวแซม 3.จมูกเล็กโด้งเป็นสัน 4.สร้อยปะคำเล็กมีสีต่างๆ ข้างที่นั่งด้านขวามีหินบดยา ไม้บดยาประมาณ๑ ศอก มีหม้อดินต้มแบบโบราณ มีพัต

  

 วันเสาร์ที่ 30   พฤษภาคม 2558 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7      

          07.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน

          09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม

          10.30 น. - 11.30 น. รับประทานอาหารเพล พักผ่อน

          13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

          16.00 น. - 18.00 น. ทำวัตรเย็น -นั่งกรรมฐาน เข้านอน

 วันอาทิย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7

          08.00 น. - 12.00 น. รับประทานอาหารเช้า ทำวัตรเช้า ขึ้นนั่งกรรมฐาน รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

          16.00 น. - 18.00 น. ทำวัตรเย็น -นั่งกรรมฐาน เข้านอน

 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เคือน 7 (วิสาขบูชา)

          08.00 น. - 12.00 น. รับประทานอาหารเช้า ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

          16.00 น. - 19.00 น. ฟังเทศน์ - เวียนเทียน -นั่งกรรมฐาน ลาศีล


  คณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน