แผนที่วัดราชสิทธาราม และข้อมูลติดต่อ

 วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

คณะ ๕ ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒-๔๖๕-๒๕๕๒, ๐๘๔-๖๕๑-๗๐๒๓

พระครูสิทธิสังงวร (หลวงพ่อวีระ)

 
หมวดหมู่: