กรรมฐาน

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน

ไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่ ครั้งที่ ๒๓๑ (ปี๒๕๕๖)

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
  2. แต่งชุดขาว (ถ้ามี)

ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่

สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อนทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อๆมา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดี แรก ในวันเข้าพรรษา ของทุกปี บัดนี้เป็นครั้งที่ ๒๒๙ (ปัจจุปปันเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ เพื่อความสะดวก)


ขั้นตอน

  1. ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
  2. เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
  3. กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
  4. กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
  5. กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
  6. พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
  7. บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย 
  8. นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณ์) เป็นอันเสร็จพิธี)

หมวดหมู่: 

การไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่

สถานที่

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เวลา

วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา

หมวดหมู่: 

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: 

กรรมฐานมัชฌิมา คือการเรียนปฎิบัติไปตามกำลังของจิต เกิดสมาธิเป็นขั้นๆไป

หมวดหมู่: 

Pages

Subscribe to RSS - กรรมฐาน