เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมมหาสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน ประจำปี 2562 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 13 April, 2019 - 06:30 to Monday, 15 April, 2019 - 16:30

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 ปฏิบัติธรรมมหาสงกรานต์เมษายน-2562

คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

 วันเสาร์ที่  13 เมษายน 2562 ขึ้น 9  ค่ำเดือน 5

เวลา 06.30- 08..30 น.  ลงทะเบียน  รับประทานอาหาร ทำวัตรเช้า

เวลา 11..0 น. น.-16.30   รับประทานอาหารเพล

     สรงน้ำพระ นั่งกรรมฐาน ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ขึ้น 10  ค่ำ เดือน 5

เวลา 06.30- 08..30 น.    รับประทานอาหาร ทำวัตรเช้า นั่งกรรมฐาน

เวลา 11..0 น. น.-16.30   รับประทานอาหารเพล นั่งกรรมฐาน ทำวัตรเย็น

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 ขึ้น 11  ค่ำ เดือน 5

เวลา 06.30- 08..30 น.    รับประทานอาหาร ทำวัตรเช้า นั่งกรรมฐาน

เวลา 11..0 น. น.-16.30   รับประทานอาหารเพล นั่งกรรมฐาน ทำวัตรเย็น

                                 ลาศีล