Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่ 26- -อาทิตย์ 27 จันทร์ที่ 28 อังคารท่ี29 พ.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 month 4 days ago
Storyเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่ 26- -อาทิตย์ 27 จันทร์ที่ 28 อังคารท่ี29 พ.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 weera254801 month 4 days ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์วันศุกร์ที่ 13- วันเสาร์ 14-อาทิตย์ 15 จันทร์ที่ 16 เม.ย. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 month 4 weeks ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม- วันเสาร์ 24-อาทิตย์ 25 มี.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd02 months 5 days ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม-วันเกิดพระครูสิทธิสังวร เสาร์ 17-อาทิตย์18 มี.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd02 months 3 weeks ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเดือน ก.พ.. 61 -ส.24-อ.25 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd03 months 3 weeks ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเดือน ม.ค. 61 -ส.27-อ.28 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd04 months 36 min ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเดือน ม.ค. 61 -ส.13-อ.14 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd04 months 2 weeks ago
Book page๑๗. ประวัติพระอมรเมธาจารย์ (เกษ) wd04 months 3 weeks ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า 60-ต้อนรับปีใหม่ 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd05 months 2 weeks ago
Eventเชิญร่วมงานปฏิบัติวันพ่อแห่งชาติ 2-3-4-5-ธันวาคม 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd05 months 3 weeks ago
Eventชิญร่วมงานพระราชทานเพลิง และปฎิบัติธรรมวัน25-26 พ.ย. 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd06 months 4 weeks ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวัน 5-6-21-22-23 ตุลาคม 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd07 months 3 weeks ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวัน 23 - 24 กันยายน 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd09 months 1 week ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมหาราชินี 12-13-14-สิงหาคม 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd010 months 2 weeks ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 8-9-10- กรกฏาคม 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd011 months 2 weeks ago
Storyบทสวดขึ้นกรรมฐานและอาราธนากรรมฐาน เตรียมดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ใส่ในถาดเดียวกันเรียกว่าขันธ์ ๕ นำมาสวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน weera2548011 months 2 weeks ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมฉลองพระธาตุสมเด็จสุก เสาร์-อาทิตย์10-11 มิถุนายน 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 1 week ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 10 พ.ค. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 1 month ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์ 13-14-15 เม.ย. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 2 months ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวัฒน์มงคลพระครูสิทธิสังวร 18-19 มี.ค. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 3 months ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรมมาฆะบูชา 11-12-13 กุมภาพันธ์ 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 3 months ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรม 28 - 29 มกราคม 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 4 months ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรม30-31 พ.ย. 59ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 12 ธ.ค.60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 5 months ago
Eventเชิญร่วมปฎิบัติธรรม26-27พฤศจิกายน 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023 wd01 year 7 months ago

Pages