ปฏิบัติธรรมเดือนมิถุนายนวันเสาร์ที่ 16 อาทิตย์ 17 เสาร์ที่ 23 อาทิตย์ท่ี 24 มิ.ย. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 23 June, 2018 - 08:30 to Sunday, 24 June, 2018 - 16:30

 

 

ปฏิบัติธรรมเดือนมิถุนายนเสาร์ 16-อาทิตย์17

เสาร์-23-อาทิตย์ 24 มิ.ย. 61 ที่คณะ5 วัดราชสิทธาราม

วันเสาร์ที่  16 มิถุนายน  2561
เวลา 08.30 น.-10.00 น. ลงทะเบียน – ขึ้นกัมมัฏฐาน
เวลา 11.00 น. -16.30 น. นั่งกัมมัฏฐาน ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน  2561  
เวลา 06.30- 08..30 น. เดินทางไปหล่อ พระราหุล-สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)29 นิ้ว
เวลา 09.29 น.-10.00 เททองหล่อพระราหุล-สมเด็จพระสังหราช(ไก่เถื่อน) ที่โรงหล่อช่างผา รับประทานอาหารเพล

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า
เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30- 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า
เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร พักผ่อน
         ลาศีล กลับบ้าน