เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมทุกวัน ไม่เว้นเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023