กรรมฐานมัชฌิมา คืออะไร

กรรมฐานมัชฌิมา คือการเรียนปฎิบัติไปตามกำลังของจิต เกิดสมาธิเป็นขั้นๆไป

หมวดหมู่: