เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์ 13-14-15 เม.ย. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Thursday, 13 April, 2017 - 09:30 to Saturday, 15 April, 2017 - 16:30

เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์ 13-14-15 เม.ย. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

ปฏิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓วันศุกร์ที่ ๑๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕
เวลา 09.30น.- 10.00น. ลงทะเบียน รับอาหารเช้า- -ขึ้นกรรมฐาน
เวลา 10.30 น -16.30น. นั่งพระกรรมฐาน-สวดมนต์เย็น ในพระอุโบสถ
เวลา 13.00น.-14.30น.รดน้ำพระ บังสุกุล
วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕
เวลา 09.30น.- 10.00น. รับอาหารเช้า- -เจริญกรรมฐาน
เวลา 10.30 น -16.30น. นั่งพระกรรมฐาน-สวดมนต์เย็น ในพระอุโบสถ
วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕
เวลา 08.00น.- 08.30 น รับประทานอาหารเช้า-เจริญพระกัมมัฏฐาน
เวลา 10.30 น -16.30น. นั่งพระกัมมัฏฐาน สวดมนต์เย็นในพระอุโบสถ

ท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อ***
สามารถค้างคืนที่วัดได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***วีระ