เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์วันศุกร์ที่ 13- วันเสาร์ 14-อาทิตย์ 15 จันทร์ที่ 16 เม.ย. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Friday, 13 April, 2018 - 08:30 to Monday, 16 April, 2018 - 16:30

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ 13-14-15-16 เมษายน 61

  ที่คณะ5 วัดราชสิทธาราม

วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน – ขึ้นกัมมัฏฐาน

เวลา 11.00 น. -16.00 น. นั่งกัมมัฏฐาน พระสวดบังสุกุลให้ญาติทั้งหลาย

                                สรงน้ำพระภิกษุ

เวลา 16.00น.-16.30 ทำวัตรเย็น ในพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61 

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า ในพระอโบสถ

เวลา 10.30 น.-11.00 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหารเพล

เวลา 12.00 น.-16.30 น. พักผ่อน นั่งกัมมัฏฐานทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-11.00 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร

เวลา 12.00 น.-16.30 น. พักผ่อน นั่งกัมมัฏฐานทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันจันทร์ที่ 15 เม.ย 61

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-11.00 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร

เวลา 12.00 น.-16.30 น. พักผ่อน นั่งกัมมัฏฐาน ทำวัตรเย็น ลาศีล