เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเดือนกรกฎาคม วันที่27-28-29-30 ก.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Friday, 27 July, 2018 - 08:30 to Monday, 30 July, 2018 - 16:30

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 ปฏิบัติธรรมเดือนกรกฎาคม อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2561

27-28-29-30 ก.ค. 61 ที่คณะ5 วัดราชสิทธาราม

วันศุกร์ที่  27 กรกฎาคม  2561 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8

เวลา 08.30 น.-10.00 น. ลงทะเบียน – ขึ้นกัมมัฏฐาน อาสาฬหบูชา

เวลา 11.00 น. -20.30 น. นั่งกัมมัฏฐาน ทำวัตรเย็น ฟังเทศเวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม  2561  แรม 1 ค่ำ เดือน 8-8

เวลา 06.30- 08..30 น.  รับประทานอาหาร ทำวัตรเช้า

เวลา 09.29 น.-15.00   ทำวัตรเช้า  ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 แรม 2 ค่ำ เดือน 8-8

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 แรม 3 ค่ำ เดือน 8-8

เวลา 08.30- 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร พักผ่อน

                                ลาศีล กลับบ้าน