เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่ 26- -อาทิตย์ 27 จันทร์ที่ 28 อังคารท่ี29 พ.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 26 May, 2018 - 08:30 to Tuesday, 29 May, 2018 - 20:00

 

 

 ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 26-27-28-29 พ.ค. 61

  ที่คณะ5 วัดราชสิทธาราม

วันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม  2561

เวลา 08.30 น.-10.00 น. ลงทะเบียน – ขึ้นกัมมัฏฐาน

เวลา 11.00 น. -16.30 น. นั่งกัมมัฏฐาน ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม  2561 

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น.-17.00 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหารเพล ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30- 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น.-16.30 นั่งพระกัมมัฏฐาน รับประทานอาหาร พักผ่อน

เวลา 19.00 น.-20.00น ฟังเทศ เวียนเทียน ในพระอุโบสถ