เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม- วันเสาร์ 24-อาทิตย์ 25 มี.ค. 61 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 24 March, 2018 - 08:30 to Sunday, 25 March, 2018 - 12:00

            

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม

 

 ปฏิบัติธรรม เดือน- มี.ค 61

  ที่คณะ5 วัดราชสิทธาราม

วันเสาร์ ที่ 24 มี.ค. 61

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน – ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 11.00 น. -16.00 น. นั่งกรรมฐาน สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 23.30 น. สวดมนต์ในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่  25 มี.ค. 61 

เวลา 08.00- 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ลงทำวัตรเช้า

เวลา 10.30 น. นั่งพระกัมมัฏฐาน

เวลา 11.00 น.-12.00 น. สวดมนต์ในพระอุโบสถ

                                ญาติโยมรับประทานอาหาร

 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -