ร่วมสร้างหุ่นขี้ผึง พระราชสามีราม (เพชร) วัดท้าวอู่ทอง ยุคทวารวดี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ บางกอกใหญ่ ร่วมได้ที่บัญชีเลขที่ 067-2-83847-9 ธ.กสิกรไทย สาขาโพธิสามต้น ในนามพระวีระ โทร. 084-651-7023

 

พระราชสามีราม(เพชร) ชาวกรุงศรีทวารวดี เรียกพระนามท่านว่า เพชร เป็นพระมหาราชครู แห่งกรุงทวารวดี   สถิตวัดท้าวอู่ทอง เป็นพระอาจารย์กัมมัฏฐานโบราณ แบบลำดับ (พระกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบลำดับ พระราชสามีราม (เพชร) เป็นเจ้าอาวาส วัดท้าวอู่ทอง ยุคทวารวดี

ร่วมบริจาคที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067 - 2 - 83847-9 ในนามพระวีระ

ปฏิบัติธรรม ๒๐-๒๑-๒๒ พฤษภาคม๒๕๕๙

   

 เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

หมวดหมู่: