เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 20-21-22 พฤษภาคม 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Friday, 20 May, 2016 - 09:30 to Sunday, 22 May, 2016 - 16:30

 

        

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา ๒๐-๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขึ้น๑๕ค่ำ เดือน ๖ 

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน 

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล 

เวลา 13.30 น.- 16.30 น.  นั่งกรรมฐาน ตามอัชสัย 

เวลา 19.00-20.00 น.       ฟังเทศ เวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรม ๑  ค่ำ เดือน ๖ 

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งกรรมฐาน            รับประทานอาหาร 

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- สวดมนต์เย็น 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ 

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งกรรมฐาน            รับประทานอาหาร 

 

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับบ้าน