เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 15-16 ตุลาคม 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 15 October, 2016 - 09:30 to Sunday, 16 October, 2016 - 16:30

 

 

 

 

ปฏิบัติธรรมวันเดือนตุลาคม(ออกพรรษา))

 วันเสาร์ที่ ๑๕ อาทิตย์ ๑๖ ตุลาคม ๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ อาสาฬหบูชา

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน            สวดมนต์เย็นในอุโบสถ-ลาศีล