เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวัฒน์มงคลพระครูสิทธิสังวร 18-19 มี.ค. 60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 18 March, 2017 - 09:00 to Sunday, 19 March, 2017 - 19:00

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน
ทำบุญอายุวัฒน์มงคลพระครูสิทธิสังวร และบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560  

ณ  คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ( วัดพลับ ) ซอยอิสรภาพ23 ฝั่งธน กทม.

 กิจกรรมมีดังนี้

          1. ปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำเดือนมีนาคม 2560 ใน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 60 -  วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 60
      2. ทำบุญอายุวัฒน์มงคล พระครูสิทธิสังวร ( หลวงพ่อวีระ ) วันอาทิตย์ 19 มีนาคม

  3. บรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ( วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 60 )
          

สถานที่
            คณะ  5 วัดราชสิทธาราม  ซอยอิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  

 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ( แรม 6 ค่ำ เดือน 4 )

          09.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน

          10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล 

          11.00 น. - 12. 30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และพักผ่อน

          13.00 น. - 16.00 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกลม ณ ลานโพธิ์

          16.30 น. - 17.00 น. ทำวัตรเย็น 

          19.00 น. - เป็นต้นไป  พักผ่อนตามอัธยาศัย  ใครไม่ค้างคืนที่วัดก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

                                      วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ( แรม 7 ค่ำ เดือน 4 )         

          06.00 น. - 08.30 น. ตื่นนอน – ทำธุระส่วนตัว และ ร่วมรับประทานอาหารเช้า

          08.30 น. - 10.30 น. บรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์

          10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล 

          11.00 น. - 12. 30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และพักผ่อน

          13.00 น. - 16.00 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกลม ณ ลานโพธิ์

          16.30 น. - 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในวันเกิดพระครูสิทธิสังวร และพระภิกษุที่บวชใหม

19.00 น. - เป็นต้นไป  ลาศีล  - เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 ท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  084 651 7023 หลวงพ่อ***  สามารถค้างคืนที่วัดได้  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***วีร