เชิญร่วมปฎิบัติธรรมเสาร์ 30 - อาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

              

กำหนดปฏิบัติธรรม


วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๕๙ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑
เวลา 09.30น.- 10.00น. รับทานอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน
เวลา 10.30 น -11.00น. นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล
เวลา 13.30 น.- 24.30 นั่งกรรมฐาน
 

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑
เวลา 06.00น.- 08.00 น ตักบาตร-ทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ
เวลา 10.30 น -11.00น. นั่งกรรมฐาน รับประทานอาหาร
เวลา 13.30 น.- 16.30 นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับ
 
เวลา 10.30 น. - 10.50 น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.- 16.30 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกรม / ลาศีลกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -