เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 16-17-18-19-20 ก.ค. 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 16 July, 2016 - 09:30 to Wednesday, 20 July, 2016 - 16:30


ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ ๑๖ อาทิตย์ที่ ๑๗ จันทร์ ๑๘ อาสาฬหบูชา ๑๙เข้าพรรษา ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน            สวดมนต์เย็นในอุโบสถ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน           สวดมนต์เย็นในพระอุโบสถ

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (อาสาฬหบูชา)

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์-ฟังเทศน์ในพระอุโบสถ

เวลา 13.30 น.- 19.30      นั่งกรรมฐาน—สวดมนต์เย็น  เวียนเทียน

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (วันเข้าพรรษา)

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น.- 16.30      ถวายเทียนพรรษา-ถวายสลากภัตร-พระภิกษุ