ประวัติอดีตเจ้าอาวาส

 
  ประวัติ พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม)  
  คาถาปู่ชุ่ม  
 
 
พระครูญาณสิทธิ์
 อดีตเจ้าคณะ
พรครูวินัยธร(จันทร)
อดีตเจ้าคณะ ๕
พระครูสังวรสมาธิวัตร(แป๊ะ)
อดีตอาจารย์ใหญ่กรรมฐานวัด
พระมงคลเทพมุนี(เอี่ยม)
พระสังวรานุวงศ์เถร(เอี่ยม)
พระสังวรานุวงศ์เถร(สอน)
 
พระสังวรานุวงศ์เถร(ชุ่ม)
 
ระเบียบการ
 
 
 
สถานที่
 คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ23
 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ
 
ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้สนใจเรียน ปฎิบัติกรรมฐาน
โทร.  084-651-7023
 
 
 
   

หมวดหมู่: