ทำบุญ

   กำหนดการทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน)

      ทำบุญอายุวัฒน์มงคล พระครูสิทธิสังวร อธิษฐานจิตปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์ 

 

    กำหนดการอธิษฐานจิตฤาษีปัญจโภคทรัพย์

    ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม  (แจกเหรียญ ปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์)

ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
                                     หมายกำหนดการ
เวลา ๐๙.๑๙ น.ทำพิธีบวงสรวง พระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน และบูรพาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.ขึ้นกรรมฐานใหญ่  ที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประธานจุดเทียนชัย พระสงฆ์จตุวรรคสวดพุทธาภิเษก พระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต  


                                               คณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน

 

หมวดหมู่: 
Subscribe to RSS - ทำบุญ