อดีตเจ้าอาวาส

 

พระสังวรานุวงศ์เถร(เอี่ยม)

พระสังวรานุวงศ์เถรมีนามเดิมว่า เอียม ท่านเป็นบุตรคหบดี บิดามีนามว่า
เจ้าสัวเส็ง มารดามีนามว่า "จัน" เกิดเมื่อ วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีเถาะ
จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๙๓ ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕
ในรัชกาลที่ ๓ ที่บ้านท่าหลวง ริมคลองบางหลวงอำเภอบางกอกใหญ่
จังหวัดธนบุรี อ่านต่อ

พระมงคลเทพมุนี(เอี่ยม)

พระมงคลเทพมุนี มีนามเดิมว่าว่า เอียม ฉายาว่า เกสรภิกขุ เป็นสกุล พราหมณ์-
ชาติภูมิ อยู่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อ เกษ
มารดา ชื่อส้ม เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี แรม ๑๐ ค่ำ ปี จอ
จุลศักราช ๑๒๐๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๘๑ ปีพระพุทธศักราช ๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔ เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ได้เป็นศิษย์พระญาณสังวร(บุญ) อยู่ที่วัดราชสิทธาราม
อ่านต่อ

พระสังวรานุวงศ์เถร(ชุ่ม)

พระสังวรานุวงศ์เถร มีนามเดิมว่า ชุ่ม เป็นบุตรนายอ่อน โพอ่อน นางขลิบ โพอ่อน
เกิดที่ตำบลเกาะท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี เมื่อวันพุธ แรม ๑ ค่ำ
เดือน ๑๒ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๓๙๖ ในต้นรัชกาลที่ ๔ ได้เล่าเรียนภาษาไทย ภาษาบาลี ในสำนัก-
พระอาจารย์ทอง วัดราชสิทธาราม ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ อ่านต่อ

พระสังวรานุวงศ์เถร(สอน)

พระสังวรานุวงศ์ มีนามเดิมว่า สอน ชาติภูมิ อยู่หลังวัดสังข์จาย ตำบลท่าพระ
อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อ เอียม มารดาชื่อ บัว เกิดเมื่อวัน
อาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๓๑๕ บรรพชา
เป็น สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ที่วัดราชสิทธาราม อ่านต่อ

พระครูวินัยธร(จันทร์) อดีตเจ้าคณะ ๕

 


พระครูสังวรสมาธิวัตร(แป๊ะ) อดีตอาจารย์ใหญ่กรรมฐานวัด

พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมว่า แป๊ะ สีเนื้อขาว สันฐานสันทัด ตำหนิใฝ
ที่ริมฝีปากบนข้างซ้าย อาชีพกสิกรรม บิดาชื่อนายจิ๋ว มารดาชื่อนางฉิม
เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเร็ง ตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๑๒
ตำบลโตนด กิ่งอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรคนที่ ๓ ใน ๖ คน อ่านต่อ

พระครูญาณสิทธิ์อดีตเจ้า คณะ ๕

พระครูญาณสิทธิ์ (เชื่อ) มีนามเดิมว่า เชย นามสกุล จันทร์ปราณีต และเปลี่ยน
เป็น เชื่อ จันทร์ปราณีต ขณะเมื่อเป็นพระถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศ์เถร
(ชุ่ม) อ่านต่อ
 

หมวดหมู่: