ปฏิบัติธรรม-29 -30 ส.ค. 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

                                           

๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๕๘ ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๙
เวลา 09.30น.- 10.00น. ลงทะเบียน
เวลา 10.30 น -11.00น. สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน รับประทานอาหารเพล
เวลา 13.30 น.- 16.30 นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- สวดมนต์เย็น
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๕๘ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙
เวลา 06.00น.- 08.00 น ทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในโบสถ์
เวลา 10.30 น -11.00น. นั่งกรรมฐาน รับประทานอาหาร
เวลา 13.30 น.- 16.30 นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับ

 

· 

 

 

 

  
หมวดหมู่: