เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชา เสาร์ที่ 20-อาทิตย์ที่ 21 จันทร์ที่ 22 ก.พ. 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

               

วันเสาร์ที่20 กุมภาพันธ์ 2559 (  ขึ้น 13 ค่ำเดือน 3  )

 เวลา 09.30 น. - 10.00 น.  ลงทะเบียน , รับศีล 8

 เวลา10.30 น. - 11.00 น.   สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน ถวายภัตราหารเพล

   และรับประทานอาหารกลางวัน

  เวลา 13.30 น. - 16.30 น.  นั่งกรรมฐาน , เดินจงกรม , ทำวัตรเย็นในโบสถ์ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 (  ขึ้น 14 ค่ำเดือน 3  )

 เวลา  06.00 น. - 08.00 น. รับประทานทานอาหารเช้า - ทำวัตรเช้าในโบสถใหญ่ 

เวลา 10.30 น. - 11.00 น.   นั่งกรรมฐาน , ถวายภัตราหารเพล และ

  รับประทานอาหารกลางวัน

 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.     นั่งกรรมฐาน , เดินจงกรม , ทำวัตรเย็นในโบสถ์ใหญ่

 เวลา 16.30 น. - 18.00 น. นั่งกรรมฐาน และ หลังจากนั้นแยกย้ายกันพักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 (  ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3  ) วันมาฆบูชา 

 เวลา  06.00 น. - 08.00 น. รับประทานทานอาหารเช้า - ทำวัตรเช้าในโบสถใหญ่ 

เวลา 10.30 น. - 11.00 น.  นั่งกรรมฐาน , ถวายภัตราหารเพล และ

  รับประทานอาหารกลางวัน

  เวลา13.30 น. - 16.30 น.     นั่งกรรมฐาน , เดินจงกรม , ทำวัตรเย็นในโบสถ์ใหญ่

 เวลา  16.30 น. - 18.00 น.   ลาศีล 8 / นั่งกรรมฐาน / พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา  18.30 น. - 20.00 น.    เข้าโบสถ์ใหญ่สวดมนต์ ฟังเทศน์ / เวียนเทียน 

เวลา  20.30 น. เป็นต้นไป.    เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -