ปฏิบัติธรรมวันเกิดอายุวัฒน์มงคล ๖๗ ปีพระครูสิทธิสังวร

 

 

ปฏิบัติธรรมวันเกิดอายุวัฒน์มงคล ๖๗ ปีพระครูสิทธิสังวร

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔

๐๘.๐๐น. – ๑๑.๐๐ น. สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน

๑๒.๐๐น.-๑๖.๐๐น. นั่งกรรมฐาน สวดมนต์เย็นในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔

๐๖.๐๐น.- ๑๐.๐๐น. สวดมนต์----นั่งกรรมฐาน

๑๐.๓๐น.-๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป-พระสงฆ์-

                              สามเณรฉันเพล

๑๒.๐๐น.-๑๖.๐๐น.ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร-นั่งกรรมฐาน

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่: