เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 18-19 มิ.ย. 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 18 June, 2016 - 09:30 to Sunday, 19 June, 2016 - 16:30

   

กำหนดปฏิบัติธรรม

วันที่ เสาร์ที่ ๑๘ อาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๙  ขึ้น๑๔ค่ำ เดือน๗

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล

เวลา 13.30 น.- 16.30 น.  นั่งกรรมฐาน ตามอัชสัย สวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งกรรมฐาน            รับประทานอาหาร กลางวัน

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน—สวดมนต์เย็น  ลาศีล