เชิญร่วมปฎิบัติธรรม30-31 พ.ย. 59ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 12 ธ.ค.60 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Friday, 30 December, 2016 - 09:30 to Monday, 2 January, 2017 - 16:30

 

ปฏิบัติธรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

 วันศุกร์ ๓๐วันเสาร์ที่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

อาทิตย์ที่ ๑ จันทร์ที่ ๒  มกราคม  ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น ในพระอโบสถ

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน            สวดมนต์เย็น ในพระอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒

เวลา 09.30น.- 10.00น.     รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    สวดมนต์เย็น  และสวดข้ามคืน ในพระอุโบสถ

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น –ลาศีล กลับบ้าน