ข่าวสาร

ข่าวสาร

 

กำหนดการหล่อหมอชีวกโกมารภัทย์

ที่โรงหล่อพระช่างผา ตำบลศาลายา ซอยหมู่บ้านเคหะการเกษตร

หมวดหมู่: 

   กำหนดการทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน)

      ทำบุญอายุวัฒน์มงคล พระครูสิทธิสังวร อธิษฐานจิตปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์ 

 

    กำหนดการอธิษฐานจิตฤาษีปัญจโภคทรัพย์

    ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม  (แจกเหรียญ ปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์)

ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
                                     หมายกำหนดการ
เวลา ๐๙.๑๙ น.ทำพิธีบวงสรวง พระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน และบูรพาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.ขึ้นกรรมฐานใหญ่  ที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประธานจุดเทียนชัย พระสงฆ์จตุวรรคสวดพุทธาภิเษก พระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต  


                                               คณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพจัดงาน

 

หมวดหมู่: 

                            

       โรงหล่อช่างผา สามารถตั้ง GPRS มาได้ที่ 

                                                                          N 13.87722 E100.30163                                         

 

กำหนดการเททองหล่อ ปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์

            วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ฤกษ์วันเป็น ภูมิปาโลฤกษ์)
            เวลา 09.30 น. บวงสรวงครูอาจารย์-เทพดา ( เป็นสมโณฤกษ์)
            เวลา 10.45- 11.30 น.เททองหล่อปู่ฤาษีปัญจโภคทรัพย์ เป็นมหัทธโนฤกษ์
             N 13.87722 E100.30163
            โรงหล่ออยู่เส้นด้านหลัง ม.มหิดล ศาลายา-ถนนเส้นทางศาลายา-บางใหญ่ครับ

 ฤาษีปัญจะโภคทรัพย์  ๕ นิ้ว                        ฤาษีปัญจโภคทรัพย์  ๓๕.๕ นิ้ว

หมวดหมู่: 

คำประกาศเกียรติคุณ


พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ(สาขาวิชาปรัชญา)

หมวดหมู่: 

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: 

     

      พระขุทกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ  พระอุเพงคาปีติ  พระผรณาปีติ

                             พุทโธ พุทโธ

                                                     เข้าปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม 2555

    ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม2555

                            ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ 23 บางกอกใหญ่ ก.ท.ม โทร.084-651-7023

หมวดหมู่: 

         เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ผจล.ชอ.วิ.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสิทธิสังวร”

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมุทิตาจิต พระครูสิทธิสังวร (วีระ)
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ)
เขตบางกอกใหญ๋ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสาร